- Hjelmeland Sparebank har noko å skjula

Dette er konklusjonen frå Kjell Skartveit, Ståle Halsne sin talperson utanfor fengselsmurane.