- Vegvesenet tar begge husene mine

Bolighuset til Tom Helge Sørhus i Stavanger ryker i Ryfast-prosjektet. I mars kjøpte han hus i Slynggata i Sandnes — som han nå ser at kan bli revet til fordel for Gandsfjord-bru!