Amfetaminsak til lagmannsretten

Tre av de sju tiltalte i amfetaminsaken som var oppe i Jærentingrett i august, har anket hele eller deler av dommen.