Rømt smolt kan kvele lokale elver

200.000 smolt av oppdrettslaks har rømt fra et oppdretts— anlegg ved Finnøy. Norges Jeger- og Fiskerforening frykter at laksestammene i Rogaland kan bli katastrofalt utvannet.