Internasjonalt nettverk ledes fra Stavanger

Spydspissene i internasjonal atferdsforskning har nå etablert Core-Net, et internasjonalt kjernenettverk innen faget. Seks professorer fra seks land sitter i det første styret, blant dem Erling Roland ved Senter for atferdsforskning (SAF) ved Høgskolen i Stavanger.