Statoil får stryk i sikkerhet

Petroleumstilsynet mener systemsvikten ikke er begrenset til Snorre A-plattformen. Hele konsernets sikkerhetsorientering får det glatte lag.