• Jonas Haarr Friestad.

Frykter nye ras i Gloppedalen

Ras har flere ganger stengt veien etter nyttår. Og alle rasene har gått andre steder enn der den nye tunnelen kommer.