Dyrker havets villmark

Skjellnæringen har ligget på havbunnen med brukket skjell. Nå spores nøktern optimisme.