- Eiendomsskatt ikke løsningen

Ordføreren vil ikke gjøre noe spesielt for å påvirke Stortinget til å gi mer til Sandnes etter underskuddet i fjor.