Vanskelig for nye fysioterapeuter: - Tilskuddsmidler bør følge pasienten

Konkurransetilsynet er kritisk til måten tildelingen av driftstilskudd til fysioterapeuter skjer på.