Nye utbygginger i Sirdal kan gi kraft til 3600

Kraftutbyggingen er ikke over i Sirdal. Nå behandler Norges Vassdrags— og Energidirektorat (NVE) to mellomstore utbygginger som samlet kan gi lys og varme i 3400 nye eneboliger. Tar vi med et småkraftverk på Virak som det er gitt grønt lys for, kan vi plusse på ytterligere 200 eneboliger.