Mer midtskillere på E39 i 2005

Midtskillere fra Hove til Osli kan settes opp tidlig neste år, etter at det ble avsatt 20 millioner kroner til dette i statsbudsjettet.