Barn søker «nye foreldre»

I dag trenger 25 skolebarn i Sør-Rogaland voksne mennesker som kan ta vare på dem. Men det er ikke mange nok fosterforeldre.