Innovasjon skaper arbeid i Rogaland

Bedrifter som investerer i forskning, utvikling og innovasjon forventer gjennomgående høyere omsetnings— og sysselsettingsvekst enn næringslivet for øvrig. Dette slår ut positivt i Rogaland.