Dykkere frykter for jobben

Dykkere har fått røde bein og brannsår etter vassing i ukjente kjemikalier. De som klager, får ikke neste oppdrag, sier verneombud og klubbledere.