- Liten fare ved oppdrettsanlegg

Utstyr fra oppdrettsanlegg som flyter rundt i sjøen, utgjør ingen stor fare for skipstrafikken, mener Kystverket.