Firkant, ringer, øye eller S for Stavanger

Høgskolen skal velge mellom fire forslag til logo for det nyeUniversitetet i Stavanger.