Løsning for Ålsheia

De ansatte i Ålsheia som truet med å holde seg hjemme i helgen,stiller likevel på jobb. Heisene kan gå som normalt dersom værettillater det.