Grenseløs, men vil tilhøre statskirken

— Vi ønsker å være et alternativ innen Den norske kirke, sier Lundehaugen-prest Helge Standal.