Gjeld på 2,3 mill felte Remax

Centrum Eiendomsmegling AS, kjent under navnet Remax Stavanger, begjærte oppbud fordi selskapet ikke kunne betjene en gjeld på 2,3 millioner kroner.