Ber Bergsaker ta opp bølgesurfing

Jarle Braut (V) er redd forbodet mot bølgesurfing utføreJærstrendene vil setja naturvernet i miskreditt.