Ordførere krever sterkere lokalpoliti

Ordførerne i Gjesdal, Klepp, Time og Hå kjemper for å beholde sine lokale lensmenn og lensmannskontor.