- Me e' mot mobbing!

I to uker har elevene på Sviland arbeidet for å få slutt på mobbingen.