Dømt til fengsel for regnskapsjuks

Daglig leder i selskapet Newtech AS må sone 2 måneder i fengsel, men mister ikke retten til å drive forretning. Dommen blir anket.