• Helene Andreassen

Her skal kreative elever blomstre

Vågen i Sandnes er i stadig forandring. De gamle fabrikkbygningene i Holbergsgata er revet, og snart starter byggingen av Vågen videregående skole.