Stoppet Vågen-planen

Det er umulig å forutsette at det ikke skal bo barnefamilier i Vågen-området, mener Sandnes— politikerne. De vil ha mer lekeareal, færre boliger.