937 underskrifter mot eldrekutt

Eldresentrene i Sandnes kjemper mot kutt i 2005. Nå har de samlet inn 937 underskrifter for å få saken opp igjen.