Nær 2 milliarder til kollektiv- og miljøtiltak

Bygging av ny riksvei 44 med kollektivfelt fra Stangeland til Skjæveland, har førsteprioritet.