- Rogalendingene er gode i rundkjøringene

Det feil å påstå at rogalendingene er verstinger i rundkjøringene. I virkeligheten er ulykkesrisikoen noe mindre her enn landsgjennomsnittet.