Tolldistriktssjefen har tro på en løsning

— Jeg har tro på at vi skal greie å løse problemene, siertolldistriktssjef Unni Leivestad.