Ekofisk dør aldri

Når de gamle plattformene på Ekofisk rives, lever Norges første oljefelt videre som nasjonalt kulturminne. På nettet og på Oljemuseet.