Gløymske gaukar er god butikk

Sandnes bibliotek tener kvart år 200.000 kroner på purregebyr til lese-glade sandnesbuar.