Kort Eiganes-tunnel får penger

Eiganestunnelen som firefeltsvei er inne i Statens vegvesens nye planer for utbygging av E 39 gjennom Stavanger. Men da må lokalpolitikerne bestemme seg for den korte tunnelen.