- Korrekt å stoppe Trallfa

At Sandnes kommune feilaktig har godkjent etablering av Toys 'r' us og Bohus på Lura betyr ikke at Trallfas sportsvarehus skal godkjennes, mener Regjeringsadvokaten.