Bill.mrk.: Svindel

En stavangermann ble forsøkt svindlet gjennom en bekjentskapsannonse i Aftenbladet.