- Zazzera bygger ulovlig

Striden dreier seg om en terrasse som Jostein Zazzera bygget i1995. Både kommunen og Zazzera flagger dette som en prinsippsak.Kommunen sier de vil behandle alle likt, mens Zazzera mener hanbehandles annerledes enn andre.