Håper på nye erstatningsregler

Trond Flaa vil kreve erstatning av Staten for uberettiget straffeforfølgning. Hvor mye han krever, er foreløpig ikke bestemt.Tidligere var det slik at en person som mente seg straffeforfulgt uten grunn måtte bevise sin uskyld gjennom en sivil rettssak for å bli tilkjent full erstatning. I desember vedtok Stortinget nye regler som betyr at beviskravene og rettsbehandlingen faller bort.