Dårlig skattenytt for Sandnes og Sola

Innbyggerne i Sandnes og Sola kan bli nødt til å betale mer skatt. Fritaket fra eiendomsskatt kan stå for fall.