2020 private elevplasser ble plutselig til 240

I slutten av juni fikk seks nye private videregående skoler klarsignal fra Utdanningsdirektoratet til å starte opp. Noen synes fristen ble for kort.