Avviser bandefred

Lederen av OG (Original Gangsters) i Göteborg, Denho Acar, avviser i Göteborgs-Posten at det skal ha blitt inngått en fredsavtale mellom OG og Bandidos-tilknyttede X-Team, slik det ble meldt før helgen. Ifølge avtalen skulle OG slippe blodhevn for et drap for to år siden ved å betale 850.000 svenske kroner.