Tror deler av ranet vil bli oppklart

Ranerne kan ha forregnet seg i forhold til årvåkenheten i en så liten storby som Stavanger, mener Gunnar Ø. Helgevold.