Rogalands-skoler blir landemerker

Tre skoler i Rogaland, to av dem i Stavanger, har utmerket seg slikat de nå blir utpekt til demonstrasjonsskoler på landsbasis.