- Ventebygget på Ropeid ingen suksess

Planen var å vera nyskapande, men kostnadane samsvarer ikkje med penge— bruken, vedgår Astri Taklo, delprosjektleiar i Nasjonal Turistveg.