- Klepp opptrer uryddig på Sele

Christian Bjelland ser ingen annen utvei enn rettssak for å slå fast at badere må vike for sportsfiskere på Sele.