Sparer ved å bygge færre hus

I framtiden kan private utbyggere i Sandnes bli møtt med krav om å bekoste skoletomter i nye boligområder. Antall nye boliger kan også bli kraftig redusert.