UiS legger planer for å bli større og bedre

Høgskolen i Stavanger har i høst jobbet med en strategiplan for Universitetet i Stavanger de neste årene. Planen har vært ute på intern høring og skal omarbeides før den blir endelig vedtatt av styret, trolig i februar neste år.