149 timer samfunnsstraff for 11 grove tyverier

Han innrømmet å ha vært med på 11 grove tyverier i Dalane og kan slippe unna med samfunnstraff.