Professoren som sparker fra seg

«Gjør-meg-frisk»-holdningen til pasientene må bort. Resepten er trening under kyndig ledelse.