• Tor Gunnar Tollaksen

63 politifolk aksjonerer mot ulovlig opphold