- Politi-sentralisering svekker tryggleiken

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) ber justisminister Odd Einar Dørum (V) styrka politiet. Ho viser til urovekkjande meldingar om ressurssituasjonen i politi— og lensmannsetaten. Ho meiner at det som nå skjer, mellom anna bryt med lovnadene i samband med politireforma.